Hukuki Şartlar

Hukuka Aykırılık

BiHaberMedya hukuka ve yasalara saygılı “Atatürk ve Cumhuriyetten yana taraf”  yayıncılık yapmayı ilke edinmiştir.

BiHaberMedya da yayınlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

BiHaberMedya da tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. BiHaberMedya harici linklerin sorumluluğunu almaz.

BiHaberMedya  okuyucuların  yayınlanan haberlere yaptıkları yorumlarının hukuka aykırılığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

BiHaberMedya üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen veya hukuka aykırı bulunan içeriklerin “”Uyar ve Kaldır”” yöntemi ile kaldırılması yöntemini benimsemiştir.

BiHaberMedya içerisinde bulunan haberler veya yorumlarla ilgili olarak hukuka aykırılık veya fikri ve sınai hakların ihlal edildiği iddiasında olan gerçek veya tüzel kişilerin, hak sahiplerinin veya meslek birliklerinin;

– İhlal edildiği iddia edilen içeriğin URL’sini ve ihlal sebebini,

– Gerçek kişi ise kimlik belgesini, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi ve antetli kağıda talep yazısını,

– Vekaletle işlem yapma yetkisi bulunuyorsa vekaletnameyi,

– Hak sahibi ise hak sahibi olduğunu gösterir belgeyi,

– Açık isim ve iletişim bilgilerini,

sunmak kaydıyla info@bihabermedya.com  e-posta adresine bildirim yapılabilir.

Yapılan bildirimler incelenerek haklı bulunması durumunda BiHaberMedya servislerinden kaldırılacak ve muhataba bilgi verilecektir.